Beschrijving

Ayurveda & Yoga Therapie

Ayurveda en Yoga gaan beide terug op dezelfde school van filosofie en zelfstudie, namelijk de Sankhya filosofie. Een belangrijk aspect van de Sankhya filosofie is het inzicht krijgen in zuiver bewustzijn en de reflectie daarvan in de materiële wereld.

Ayurveda houdt zich bezig met deze reflectie in het menselijke lichaam alsmede de consequenties daarvan voor ziekte en gezondheid. Yoga houdt zich bezig met de reflectie van het overkoepelende bewustzijn in de geest van ieder mens en heeft een systeem ontwikkelt om inzicht op dat gebied te ontwikkelen en een spirituele instelling te ontwikkelen.

Daar geest en lichaam in de ‘vedische’ optiek nooit gescheiden zijn, ligt het voor de hand dat beide disciplines veel met elkaar gemeen hebben en van elkaar kunnen ‘lenen’ teneinde hun doelstellingen te kunnen bereiken.

In dit seminar zal een algemeen overzicht van een aantal raakvlakken tussen ayurveda en yoga gegeven worden alsmede een paar praktische voorbeelden daarvan.

 

Kruiden & remedies voor de geest

Zoals in dit seminar over Ayurveda  & Yoga Therapie aan de orde zal komen, hebben beide disciplines ook een relatie met kruiden en remedies. De doshas en de verschillende constitutietypen – en afwijkingen daarvan – (Prakruti/Vikruti) vormen een belangrijke richtlijn bij het afstemmen van kruiden op verschillende individuen en hun yoga-beoefening. Ongeacht of die beoefening meer therapeutisch van aard is of meer gericht is op innerlijke groei: in beide gevallen is er sprake van een body-mind realiteit met bijbehorende dynamische processen waar de beoefenaar van yoga rekening mee dient te houden. Een vata body-mind systeem functioneert en reageert nu eenmaal anders dan een pitta of kapha body-mind systeem.

 

Praktische tips en uitleg waarom

In dit seminar wordt ook ingegaan op de ayurvedische visie op vyayama (lichaamsbeoefening), op asana, pranayama en meditatie in het licht van ayurvedische yoga therapie, en op kruiden die het body-mind systeem met name ook op het gebied van de geest ondersteunen.

Hoe met deze ayurveda & yoga invalshoeken om te gaan,  en wat de meerwaarde daarvan is, wordt in dit seminar met behulp van praktische voorbeelden en oefeningen uiteengezet. Daarna kun je daarmee, en met een aantal instructies voor thuis-ervaringen, meteen zelf aan de slag.

Geaccrediteerd door de KTNO onder nr. K12054 (2 ECTS) 

Let op: Neem contact op met je eigen vakvereniging om onze lezing(en) te laten erkennen door de KTNO.

Docent: Coen van der Kroon
Prijs: € 15,-
Datum: Zaterdag 17 april 2021
Tijden: 10:00 uur – 17:00 uur (indicatie)
Locatie: Naar keuze, via ZOOM

Coen van der Kroon AP

Wie is Coen van der Kroon?

Coen van der Kroon, in 1989 afgestudeerd in Griekse en Latijnse letterkunde, onderzocht als onderdeel van zijn studie de overeenkomsten en verschillen tussen de oude Griekse geneeskunde en de Indiase Ayurveda.

Na zijn studie verdiepte hij zich in tal van natuurgeneeskundige therapieen. Van 1999 tot 2002 studeerde hij Ayurveda aan het Ayurveda Institute van de befaamde Vasant Lad in de Verenigde Staten en India.

Coen van der Kroon heeft sinds 2001 een groot aantal artikelen over Ayurveda geschreven. Hij geeft les in ayurvedische kruidenleer en ayurvedisch koken en werkt momenteel aan een boek over ghee.