Beschrijving

Ayurveda & Yoga Therapie

Ayurveda en Yoga gaan beide terug op dezelfde school van filosofie en zelfstudie, namelijk de Sankhya filosofie. Een belangrijk aspect van de Sankhya filosofie is het inzicht krijgen in zuiver bewustzijn en de reflectie daarvan in de materiële wereld.

Ayurveda houdt zich bezig met deze reflectie in het menselijke lichaam alsmede de consequenties daarvan voor ziekte en gezondheid. Yoga houdt zich bezig met de reflectie van het overkoepelende bewustzijn in de geest van ieder mens en heeft een systeem ontwikkelt om inzicht op dat gebied te ontwikkelen en een spirituele instelling te ontwikkelen.

Daar geest en lichaam in de ‘vedische’ optiek nooit gescheiden zijn, ligt het voor de hand dat beide disciplines veel met elkaar gemeen hebben en van elkaar kunnen ‘lenen’ teneinde hun doelstellingen te kunnen bereiken.

In dit seminar zal een algemeen overzicht van een aantal raakvlakken tussen ayurveda en yoga gegeven worden alsmede een paar praktische voorbeelden daarvan.

 

Kruiden & remedies voor de geest

Zoals in dit seminar over Ayurveda  & Yoga Therapie aan de orde zal komen, hebben beide disciplines ook een relatie met kruiden en remedies. De doshas en de verschillende constitutietypen – en afwijkingen daarvan – (Prakruti/Vikruti) vormen een belangrijke richtlijn bij het afstemmen van kruiden op verschillende individuen en hun yoga-beoefening. Ongeacht of die beoefening meer therapeutisch van aard is of meer gericht is op innerlijke groei: in beide gevallen is er sprake van een body-mind realiteit met bijbehorende dynamische processen waar de beoefenaar van yoga rekening mee dient te houden. Een vata body-mind systeem functioneert en reageert nu eenmaal anders dan een pitta of kapha body-mind systeem.

 

Praktische tips en uitleg waarom

In dit seminar wordt ook ingegaan op de ayurvedische visie op vyayama (lichaamsbeoefening), op asana, pranayama en meditatie in het licht van ayurvedische yoga therapie, en op kruiden die het body-mind systeem met name ook op het gebied van de geest ondersteunen.

Hoe met deze ayurveda & yoga invalshoeken om te gaan,  en wat de meerwaarde daarvan is, wordt in dit seminar met behulp van praktische voorbeelden en oefeningen uiteengezet. Daarna kun je daarmee, en met een aantal instructies voor thuis-ervaringen, meteen zelf aan de slag.

Geaccrediteerd door de KTNO onder nr. K12054 (2 ECTS) 

Let op: Neem contact op met je eigen vakvereniging om onze lezing(en) te laten erkennen door de KTNO.

Docent: Coen van der Kroon
Prijs: € 15,-
Datum: Zaterdag 17 april 2021
Tijden: 10:00 uur – 17:00 uur (indicatie)
Locatie: Naar keuze, via ZOOM

Coen van der Kroon AP

Wie is Coen van der Kroon?

Coen van der Kroon studeerde in 1989 af in de Klassieke Talen met een scriptie over de Griekse Hippocratische geneeskunde in vergelijking met de Oosterse geneeskunde. Daarna verdiepte hij zich in verschillende natuurlijke geneeswijzen, waaronder ayurveda.

In 2005 heeft Coen van der Kroon The Academy of Ayurvedic Studies (AAS) opgericht, als onderafdeling van The European Institute of Vedic Studies, Frankrijk (geleid door Atreya Smith). De AAS is in 2017 opgegaan in Delight Academy | Ayurveda, en die is in 2023 omgedoopt naar Ayurveda Academy The Netherlands. De academie biedt een deeltijd 4-jarige beroepsopleiding in Ayurveda op Bachelor niveau. Coen is momenteel programmadirecteur en maakt deel uit van de faculty van deze academie.

In de afgelopen 15 jaar heeft Coen van der Kroon tientallen artikelen over Ayurveda & Yoga geschreven voor diverse tijdschriften, een inleidend boek over Ayurveda, alsmede een 450 pagina's tellende correspondentiecursus over ayurvedische basisprincipes. Hij doet onderzoek en werkt aan een boek over ghee en aan een boek over Ayurveda en Yoga. Binnenkort komen meerdere boeken van hem uit, gekoppeld aan een uitgebreide online cursus ayurveda.

Van 1999 tot 2002 heeft Coen van der Kroon Ayurveda gestudeerd aan het Ayurvedic Institute bij Dr. Vasant Lad, in de VS en in India. Tijdens en na die periode liep hij enkele stages in India om meer praktijkervaring op te doen. Hij heeft ook gestudeerd bij gerenommeerde leraren op het gebied van Ayurveda en Yoga, zoals Dr. David Frawley, Dr. Sunil Joshi, Dr. Robert Svoboda, Dr. Vijith Sasidhar, Dr. Alaknanda Rao, en Vaidya Atreya Smith, die allen (gast)docenten zijn bij Delight Academy | Ayurveda.

Al sinds 2001 werkt Coen free lance voor Holisan, waar hij artikelen en productinformatie schrijft, onderzoek doet, en lezingen en cursussen geeft over specifieke ayurvedische onderwerpen.

Persoonlijke homepage: www.ayurvedicstudies.nl

Academy homepage: www.ayurvedanetherlands.com

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.