Beschrijving

Onderfunctie van de schildklier vanuit ayurvedisch perspectief

Schildklier-problemen: onder functie (hypothyreoïdie, relaties naar diabetes en overgewicht en de behandeling ervan

Waar wordt in deze lezing op ingegaan?

• Rasa en Medo Vaha Srotas als een gespecialiseerd fysiologisch systeem met speciale verwijzing naar Hypothyreoïdie en het endocriene (hormonale) systeem
• De relatie van de Rasa en Medo Vaha Srotas met de schildklier
• Kapha, Rasa en Medo Vaha Srotas Dusthi als ‘emotionele entiteit’ in de klassieke Ayurveda
• De oorzaken van Rasa en Meda Vaha Srotas Dusthi (endocriene-, schildklier- hypo-functie, stoornissen)
• De algemene aanpak van Rasa en Meda Vaha Srotas Dusthi
• Enkele effectieve remedies om deze Srotamsi (en aandoeningen daarvan, met name wat betreft de schildklier) te behandelen

Schildklier, met name onderfunctie, vanuit ayurvedisch perspectief

In deze lezing gaat Vd. Archana Munot in op de ayurvedische dynamiek die ‘verscholen’ ligt achter wat wij ‘hypothyreoïdie’ (onderfunctie van de schildklier) noemen. Met name aan schildklierproblemen die een relatie hebben met overgewicht en diabetes, is wat te doen! Daarvoor moeten we eerst die net genoemde, achterliggende dynamiek in de fysiologie begrijpen, vanuit ayurvedisch perspectief.

Hieronder volgt een overzicht van de aandoeningen die in het kader van de Rasa en Meda Vaha Srotas op deze lezing-dag zullen worden besproken:

• endocriene aandoeningen
• hormonale stoornissen
• hypothyreoïdie door stress
• hypothyreoïdie door overgewicht
• hypothyreoïdie door diabetes

Wat is Hypothyreoïdie volgens de Ayurveda?

Klachten van hypothyreoïdie kunnen worden beschouwd als het gecombineerde effect van Agni dushti (verstoring van Agni). Omdat of wanneer er sprake is van Medodhatwagnimandya (onderfunctie van Meda metabolisme) in combinatie met verstoring van Tridosha en Dhatus, kunnen er klachten van de schildklier ontstaan. De pathogenese van Ojovyapat, Kaphavritta Udana en Ama wordt in aanmerking genomen bij de behandeling van hypothyreoïdie. Het is lastig om iedere ziekte een naam te geven: tenslotte zijn er ontelbare aandoeningen, omdat dezelfde aangetaste doshas verschillende aandoeningen kunnen veroorzaken, afhankelijk van de verschillen in oorzaak en locatie.

Deze lezing zal zich voornamelijk richten op het endocriene systeem en Hypothyreoïdie, hoewel hier en daar ook de link naar de andere gebieden zal worden gelegd – zie de lijst hierboven, met name naar overgewicht en naar diabetes.

Behandeling van aandoeningen gerelateerd aan Rasa en MedaVaha Srotas met speciale verwijzing naar Hypothyreodie

In de lezing van Vd. Archana Munot worden de volgende aspecten behandeld:

• aanpassing van dieet en levensstijl bij Hypothyreoïdie, in het kader van Rasa en Meda Vaha Srotas Dushti
• het behandelen van Rasa en Meda Vaha Srotas Dushti met kruiden en remedies
• voorbeelden hiervan aan de hand van specifieke Rasa en Meda Vaha Srotas aandoeningen
• bespreking van een aantal bijbehorende focus remedies m.b.t. Hypothyreoïdie
• algemene behandelingen met specifieke technieken bij Hypothyreoïdie
• yoga chikitsa (behandeling) voor deze Srotamsi (Rasa en Meda), en bij Hypothyreoïdie

De Ayurveda behandelingslijn daarvoor is: 1) Hetupratyanik chikitsa, d.w.z. de Agni dushti behandelen, en 2) Vyadhipratyanik chikitsa d.w.z. het evenwicht van Doshas en Dhatus handhaven, en 3) Satvajaya Chikitsa: zekerheid en vertrouwen geven aan patiënten. Met name het volgen van de juiste, gezonde voeding en levensstijl – volgens Dincharya beschreven in Ayurveda – is zeer ondersteunend en nuttig.

Wat je zult meenemen uit deze lezing:

• Een duidelijke en compacte lijst van enkelvoudige kruiden die nuttig zijn bij de behandeling van een aantal relevante Rasa en Meda Vaha Srotas aandoeningen (zie lijstje hierboven); hun dosering, tijdstip van inname, enz.; idem voor Hypothyreoïdie
• Eveneens een duidelijke en compacte lijst van complexe remedies nuttig bij de behandeling van een aantal relevante Rasa en Meda Vaha Srotas aandoeningen.; idem voor Hypothyreoïdie
• Verder een duidelijke lijst van “Do’s and Don’ts” met betrekking tot dieet en levensstijl bij de behandeling van Hypothyreoïdie gerelateerde aandoeningen (zie lijstje hierboven);
• Een uitleg en instructies over yoga chikitsa behandelingen: asanas en pranayama ter ondersteuning bij Hypothyreoïdie
• Korte uitleg over de rol van Panchakarma behandelingen bij de behandeling van Hypothyreoïdie

Wat extra Ayurvedische achtergrond:

Vanuit Ayurvedisch perspectief is een onder-actieve schildklier een Kapha aandoening. De kwaliteiten van Kapha zijn zwaar en traag, wat overeenkomt met de symptomen van een onder-actieve schildklier. Een trage stofwisseling of Manda Agni komt vaak voor bij Kapha-personen en mensen met een Kapha-onbalans.
De Rasa, Medo Vaha Srotas en Kaphasthan (belangrijkste locatie-gebied van Kapha) zijn bij de ziekte betrokken, en met dat als uitgangspunt moeten we de onderliggende oorzaak behandelen om het volledig te genezen.

Pathologische onderwerpen die in dit kader aan de orde zullen komen in de lezing, zijn:

• Kapha Sthana: Rasa en Meda Vaha Srotamsi hebben een sterke associatie met Kapha Dosha. Behandeling van aandoeningen rondom Hypothyreoïdie richt zich dan ook vaak op de behandeling van Kapha Dosha, omdat die dosha de hoofdrol speelt in de dynamiek.
• De rol van Agni en Ama: volgens Ayurveda speelt in heel veel gevallen een langzame spijsvertering – Manda Agni – een belangrijke rol bij het ontstaan en ontwikkelen van een onder functie van de schildklier.
• Effectieve remedies: meerdere voorbeelden zullen in deze lezing toegelicht worden.
• Yoga Chikitsa en pranayama als behandeling, maar dan met name wat betreft Kapha complexen binnen de ayurvedische fysiologie (Kapha Dosha, Rasa, Meda).

Door wie en voor wie:

Vd. Archana Munot is Ayurvedisch arts (BAMS), geboren, getogen en gekwalificeerd in India, en sinds korte tijd praktiserend als Ayurveda Practitioner en docent in Europa. Zij zal in deze lezing een diepgaand overzicht geven van Ayurveda en oorzaken en behandeling van een onder-functie van de schildklier: voeding, levensstijl, kruiden en therapieën ter behandeling van de gepresenteerde gerelateerde klachten.

Voor wie: Een informerend en educatief – klinisch gericht – seminar voor de Ayurveda Practitioner en andere therapeuten, alsmede voor gevorderde Ayurveda studenten.

Overige informatie:

Taal: Engels
Geaccrediteerd door de KTNO onder nr. K8855 (1 ECTS) (VBAG/BATC/LNVG)
Let op: Neem contact op met je eigen vakvereniging om onze lezing(en) te laten erkennen door de KTNO

Docent: Vd. Archana Munot
Prijs: €25,-
Datum: Zaterdag 10 juni 2023
Tijden: 10:00 uur – 17:00 uur (indicatie)
Locatie: Holisan, Lelystad

Vd. Archana Munot

Wie is Vd Archana Munot?

Vd Archana Munot studeerde 9 jaar lang Ayurvedische Geneeskunde. Zij behaalde haar titels Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) en vervolgens Doctor of Medicine in Ayurveda (Vachaspati) (staatsdiploma's, en masters erkend door het Indiase Ayurvedische Ministerie Ayush), met als specialisatie Kayachikitsa (Interne Geneeskunde).

Vd Archana Munot is afgestudeerd aan Tilak Ayurved Mahavidyalaya en Maharashtra University of Health Sciences in Nashik, India. Tijdens haar opleiding kreeg ze speciale training van eminente leraren in polsdiagnose, Panchabhoutik behandelingen, Agnikarma en Viddhakarma. Ze behaalde ook een Advanced Diploma in Yoga en Ayurveda van Tilak Maharashtra Vidyapeeth in Pune, India.

Na haar afstuderen werkte ze in de kliniek van haar familie. Ze begon haar eigen zeer succesvolle kliniek in Pune, India, na haar postgraduate, 3 jaar geleden. Als ayurvedisch arts heeft ze veel ervaring in Pancha Karma (een uitgebreid ayurvedisch kuurprogramma).

Vd Archana Munot maakte deel uit van het Ayurvedische voedingsonderwijs-programma voor de European Academy of Ayurveda. Ze heeft in totaal 7 jaar ervaring met het behandelen van patiënten uit alle leeftijdsgroepen met verschillende achtergronden in India, Europa en de VS, door middel van het behandelen met Ayurveda van verschillende klachten.

Archana studied Ayurvedic Medicine for 9 years and obtained her titles Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) and then Doctor of Medicine in Ayurveda (Vachaspati) (state diplomas, and masters recognized by the Indian Ayurvedic Ministry Ayush) with a specialization Kayachikitsa (Internal Medicine). She is a graduate of Tilak Ayurved Mahavidyalaya and Maharashtra University of Health Sciences in Nashik, India. During her training period, she received special training from eminent teachers in pulse diagnosis, Panchabhoutik treatments, Agnikarma and Viddhakarma.

She also obtained an Advanced Diploma in Yoga and Ayurveda from Tilak Maharashtra Vidyapeeth in Pune, India. She was part of the Ayurvedic nutrition education program for the European Academy of Ayurveda. After completing her graduation, she worked in her family's clinic. She started her own very successful clinic in Pune, India after her postgraduate 3 years ago. As an ayurvedic doctor, she has a lot of experience in the Pancha karma (an extensive Ayurvedic cure program). She has total of 7 years of experience treating patients from all age groups with diverse backgrounds in India, Europe and USA using Ayurveda for variety of complaints.