Vijith Sasidhar & Narendra Bhatt

Wie is Dr. Vijith Sasidhar?

Vijith Sasidhar is een ervaren Ayurveda arts uit Zuid India. Hij is als Medical Director verbonden aan Delight Academy | Ayurveda te Amsterdam. Dr. Vijith Sasidhar verzorgt bij Holisan al vele jaren praktisch gerichte seminars, ofwel studiedagen, over specifieke aandoeningen. Hij gaat daarbij in op remedies – vooral klassieke complexpreparaten – die bij de besproken aandoeningen ook in uw praktijk van nut kunnen zijn. Het richt zich hierbij vooral op kruiden en preparaten die bij Holisan ook daadwerkelijk verkrijgbaar zijn. Zodat u – met de opgedane kennis – ook meteen daarmee aan de slag kunt.

Wie is Narenda Bhatt?

Narendha Bhatt heeft meer dan 38 jaar ervaring in academische, onderzoeks-. farmaceutische en klinische aspecten op het gebied van Ayurveda. Momenteel is hij adjunct-professor en onderzoeksdirecteur aan het College of Ayurveda aan de Bharti Vidyapeeth University in Pune. Als nationaal en internationaal geprezen expert van Ayurveda zullen zijn inzichten van belang zijn voor exponenten van Ayurveda.

Hij heeft ongeveer 60 onderzoek papieren over klinisch en relevant onderzoek in Ayurveda en daarnaast nog vele andere artikelen. Hij is zeer geïnteresseerd in de hedendaagse toepasbaarheid van Ayurveda door de ontwikkeling van nieuwere methode en modellen om de traditionele kennisbasis te integreren met wetenschappelijke gedachten en moderne technologie.

Narendra Bhatt zat in verschillende regeringscommissie en -organen, waaronder de Ayurvedische Farmacopee-commissie, de Bio-resource Development Board en dergelijke anderen. Een voormalig lid van het bestuursorgaan en de wetenschappelijke adviescommissie van CCRAS, de Board of Studies van de Faculteit van Ayurveda in Bombay en andere universiteiten; hij heeft gediend in commissies van deskundigen van verschillende academische en onderzoeksorganisaties. Hij was en is nog steeds scheidsrechter en examinator voor de postdoctorale Ayurvedische en Farma-examens van verschillende universiteiten.

Narenda Bhatt is lid geweest an verschillende internationale delegaties om het Ayurvedische beroep en de industrie te vertegenwoordigen.

Hij is lid van de kerngroep voor een project over Indigenous Knowledge for Health onder Global Research Alliance, een initiatief dat wordt ondersteund door de Wereldbank. Hij heeft veel gereisd, zowel in India als in het buitenland, en heeft meer dan 50 seminars en lezingen gegeven in Europese en andere landen over onderwerpen die verband houden met Ayurveda. Hij heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van professionele organisaties, met name ADMA & IASTAM, en heeft met succes verschillende belangrijke nationale en internationale bijeenkomsten over relevante onderwerpen georganiseerd.

Narendra Bhatt is ontvanger van de Basham International Award en vier andere nationale onderscheidingen.

Als praktiserend arts die de vierde generatie ayurvedische praktijk vertegenwoordigt, was hij CEO van Zandu Pharma, een van de grote Ayurvedische farmaceutische organisaties in het land.

Who is Narendra Bhatt?

Narendra Bhatt has more than 38 years of experience in academic, research, pharmaceutical and clinical aspects in the field of Ayurveda. Presently he is adjunct professor and director of research at the College of Ayurveda at Bharati Vidyapeeth University at Pune. As nationally and internationally acclaimed expert of Ayurveda his insights will be of interest to exponents of Ayurveda.

He has about 60 research papers covering clinical and relevant research in Ayurveda and many other articles. He is keenly interested in contemporary applicability of Ayurveda through development of newer methods and models to integrate traditional knowledge base with scientific thoughts and modern technology.

Narendra Bhatt was on several Governmental Committees & Bodies including Ayurvedic Pharmacopoeia Committee, Bio-resource Development Board and such others. A former member of the Governing Body & Scientific Advisory Committee of CCRAS, Board of Studies or Faculty of Ayurveda in Bombay & other universities; he has served on expert committees of several academic and research organizations. He has been and continues to be referee and examiner for the post-graduate Ayurvedic and Pharma examinations of several universities.

Narendra Bhatt has been member of several international delegations to represent Ayurvedic profession & the industry.

He is a member of the core group for a project on Indigenous Knowledge for Health under Global Research Alliance, an initiative supported by the World Bank. Extensively traveled in both in India and abroad he has given more than 50 seminars and talks in European and other countries on subjects related to Ayurved. He has actively contributed to development of professional organizations particularly ADMA & IASTAM and has successfully organized several important national and international meets on relevant subjects.

Narendra Bhatt is recipient of Prof. Basham International Award and other four national awards.

A practicing physician representing fourth generation of ayurvedic practice he was CEO of Zandu Pharma, one of the large Ayurvedic pharmaceutical organization in the country.

Lezingen & Workshops door Vijith Sasidhar & Narendra Bhatt

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.