Algemene Voorwaarden

Holisan B.V. – Voorwaarden voor Lezingen

Contact
Postbus 242
8200 AE LELYSTAD

tel. 0320 – 25 13 13
fax: 0320 – 255 805
KVK: 39070136

Inschrijving

Inschrijven voor lezingen en workshops kan alleen online op de website https://lezingen.holisan.nl/ – niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

Voorwaarden voor Deelname

Deelname is voorbehouden aan afnemers, die zich kunnen identificeren als wederverkoper en/of aan geregistreerde beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en wellnessbranche, die zich bij Holisan als zodanig kenbaar hebben gemaakt met het betreffende aanvraagformulier (‘Nieuwe Klant’) onder overlegging van gevraagde bewijsstukken. Ook studenten in verwante studierichtingen kunnen een aanvraag indienen.

Betaling

  • De reserveringskosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, meteen bij inschrijving d.m.v. iDEAL betaling.
  • Contante betaling is in principe niet mogelijk.
  • Na inschrijving en betaling ontvangt u een digitale bevestiging van uw aanmelding.
  • Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een lezing of workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Reserveren

  • Reserveren kan tot een werkdag van tevoren. De eindtijd is 12:00 uur ‘s-middags. 

Annuleren

Annuleren door cursist

  • Er is geen restitutie mogelijk bij annuleringen.
  • U kunt alleen schriftelijk annuleren – niet telefonisch. Stuur een e-mail naar annulering@holisan.nl. U kunt ook een fax sturen (0320-255805) of een brief (Postbus 242, 8200 AE Lelystad). Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag, wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt.
  • Wanneer u geen gebruik kunt maken van uw reserveringskaart voor de themalezing, mag u deze maximaal 2 dagen van tevoren omruilen met een andere themalezing. U dient per mail aan te geven welke themalezing u wilt bijwonen.

Annuleren door Holisan B.V.

  • Bij onverhoopte annulering van de lezing/workshop door Holisan BV wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort.